Hot and Online your favourite food just a click away!

 

 

 

 

 

captcha

 
 
Address Icon

Հասցե

1/5 Գ. Նժդեհի պող., 3103 Գյումրի, Հայաստան

Phone Number Icon

Հեռախոս
+374.312.33074

Ֆաքս
+374.312.39993

Working Hours Iccon

Ռեստորանի Աշխատանքային Օրեր

շաբաթը 7 օր ժամը 10:00-23:00